“Code of Conduct”

Adfärdskodex för Mentech A/S och samarbetspartners

Mentech A/S är en auktoriserad reparatör och serviceleverantör för Samsung, Acer och Motorola. Vi har specialiserat oss på skräddarsydda IT-lösningar och reparationer för privatkunder, företag, försäkringsbranschen och offentliga myndigheter.

Bæredygtighet

Mentech A/S avviker från använd-och-släng-kulturen. Vi vill använda funktionella komponenter från IT-skrot för att producera ny konsumentelektronik och förlänga dess livscykel.

FN's 17 globala mål

Som en del av FN:s 17 globala mål har vi bland annat anslutit oss till FN:s Global Compact. Mentech har förbundit sig att följa de 10 principerna för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat, miljö och anti-korruption.

Tänk innovativt

Vi strävar efter en ständig utveckling. Därför utmanas status quo med fokus på nya vägar och sätt att tänka. Innovation har och kommer alltid att tas emot med öppet sinne.

Mångfald

Det ska finnas plats för oss alla. Mentech förbinder sig därför att höja välbefinnande och rätten att vara sig själv trots kön, ålder, tro, övertygelse, sexualitet och hudfärg.

FN’s Global Compact
Mentech har anslutit sig till FN:s Global Compact (Global Compact Network Denmark) och har därmed förbundit sig att följa de 10 principerna för mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, klimat, miljö och mot korruption. Dessa principer speglas i vår kodex (se sida 5).

Anställningsvillkor
Sedan 2017 har Mentech anställt personal under Dansk Industris överenskommelse (DI) för att säkerställa ordnade förhållanden och säkerhet för var och en. Dessutom följer vi alltid gällande regler för tjänstemannalagen för kontorsanställda och sedan 1 december 2021 erbjuder vi alla pension, sjukförsäkring, försäkring mot förlust av förmåga att arbeta, livförsäkring och försäkring vid kritisk sjukdom.

Hållbar företagsstrategi
Hela vår företagsstrategi bygger på att förlänga livslängden på elektroniska produkter, så att de får ett nytt liv istället för att hamna i soporna. Detta gör vi genom att reparera och renovera begagnad elektronik samt återanvända användbara reservdelar från defekta enheter. När vi reparerar och återanvänder elektronik undviker vi att producera nya varor. Det innebär att vi minskar utsläppet av koldioxid och minskar uttömningen av jordens resurser. Vi ser till att skapa en cirkulär ekonomi där resurser som annars skulle ha hamnat i soporna blir en del av värdekedjan och ingår i produktionen igen.

Personuppgifter
Mentech A/S lagrar personuppgifter på krypterade och säkra servrar inom EU. Alla våra servrar skyddas av brandväggar och överföring av personuppgifter är krypterad. Vissa av personuppgifterna hanteras av en tredje part som lagrar och behandlar personuppgifter på uppdrag av Mentech A/S enligt dataskyddsförordningen. Mentech A/S har ingått databehandlingsavtal med dessa tredje parter för att säkerställa att de uppfyller lagstiftningen och kraven. Vi lagrar endast personuppgifter så länge det är nödvändigt för det angivna syftet.

Mentech ECO’s syfte är att minska mängden IT-skrot i världen. Det gör vi genom att ge nytt liv åt elektronikskrot och omvandla det till nya konsumentelektronikprodukter. När vi använder Mentech ECO’s återvinningsprogram kommer cykeln för en elektronikprodukt se ut så här:

PRODUKTION → KONSUMTION → PRODUKTION

istället för

PRODUKTION → KONSUMTION KASTA BORT

Mentech ”Code of Conduct”

Beteendekodex för Mentech A/S och samarbetspartners


Denna Code of Conduct är de gällande riktlinjerna inom företaget som omfattar ansvar, sociala, etiska, miljömässiga frågor och god praxis. Denna rapport är en beteendekodex för Mentech och samarbetspartners. Mentech A/S är en tjänsteleverantör för varumärken som Apple, Samsung, Huawei, Acer och Motorola. Vi har specialiserat oss på skräddarsydda IT-lösningar för företag, försäkringsbolag, offentliga institutioner och privata kunder. Vi värderar rättvisa arbetsvillkor högt för alla som är en del av Mentech oavsett position och anknytning.