HÅLLBARHET

Våra lösningar skapar nya möjligheter för en mer hållbar livscykel för konsumentelektronik.

Mentechs företagsstrategi bygger på att förlänga livslängden på elektroniska produkter så mycket som möjligt. Vår förutsättning är att vår elektronik får ett nytt liv istället för att hamna i soporna. Om den defekta elektroniken inte kan räddas ser vi till att den kasseras på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt.

När vi reparerar och återanvänder elektronik undviker vi att producera nya varor. Det betyder att vi minskar utsläppen av koldioxid och minskar uttömningen av jordens resurser. Vi ser till att skapa en cirkulär ekonomi där resurser som annars skulle ha hamnat i soporna blir en del av värdekedjan och ingår i produktionen igen.

Cirkulär ekonomi

Vår lösingsmodell skapar nya möjligheter för en mer hållbar livscykel för konsumentelektronik.

Återvinning

Konceptet i Mentech ECO avviker från använd-och-släng-kulturen. Därför använder vi funktionella komponenter för att reparera defekt elektronik, förnyar den och skickar tillbaka den till konsumenten genom reparation eller försäljning. Om det inte finns möjlighet att ge elektroniken nytt liv hjälper Mentech med ansvarsfull och miljövänlig avveckling.

Reparation och service

På Mentech utför vi över 100 000 reparationer av elektronik årligen. Det innebär att vi sparar miljön för ca 50 000 ton utsläpp av koldioxid genom att reparera, återställa och sälja elektronik och därmed spara på produktion av nytt. Vi reparerar och servar alla mobiltelefoner, surfplattor, datorer och annan elektronik. Vi är auktoriserade serviceleverantörer för Apple, Samsung, Huawei, Acer, Motorola och Gorunner.

Konsumption

Över 90% av de danska hemmen innehåller datorer och smartphones. Undersökningar visar att år 2016 hade upp till 60% av danskarna en tendens att byta ut sin mobiltelefon för att få den senaste toppmodellen. Men idag verkar det som att fler har sin telefon i mer än 3 år. Mentech ECO:s uppdrag är att tillgodose människors behov och önskan att kunna förnya sina elektroniska produkter på ett miljövänligt sätt.

Produktion av ny elektronik

Vid produktion av ny elektronik används dyrbara råmaterial som måste bearbetas. De flesta elektronikprodukter består till exempel av metaller som bara finns i begränsade mängder och samtidigt i områden som Kina eller Afrika. Ofta utvinns råmaterialen under miljö- och hälsoskadliga förhållanden som också kräver mycket energi.

Distribution

När de färdiga produkterna ska från produktionsplatsen till den slutliga distributionskanalen som ska sälja till konsumenten är det också en stor klimatbelastning. Bara i Danmark släpper lastbilar ut nästan 2 miljoner ton koldioxid årligen.

“De senaste åren har vi återanvänt och reparerat många typer av IT-komponenter tillsammans med de skickliga personerna på Mentech. Det betyder att vi inte bara har gett massor av elektronik ett helt nytt liv, utan vi har också minskat vårt avfall genom att förlänga produkternas liv. Det är mycket förnuftigt istället för att bara slänga bort, och det bidrar till att stärka kampen för en bättre och grönare miljö.”

.
Brian Wahl Olsen.
Direktör för Skadepartnerskaber och forebyggelse på Alm. Brand

Hållbar energi

Framtiden – uteslutande förnybara energikällor? Mentech och Mentech ECO har 100% grön energi på alla serviceplatser.

%

Av världens energiförbrukning kommer från förnybara energikällor

%

Av Danmarks energiförbrukning kommer från förnybara energikällor

%

Av Mentechs energiförbrukning kommer från förnybara energikällor

Lösningar

Överskådliga lösningar som bidrar till hållbar IT.

Mentech ECO 1

Fast kilopris för insamling/ansvarsfull avfallshantering av IT-skrot.

Mentech ECO 2

Fast kilopris för insamling/ansvarsfull avyttring av IT-skrot, inklusive att alla enheter kontrolleras för data.

Mentech ECO Drive

Säker hämtning tur och retur.

Mentech ECO Wipe

Alt data på enheten raderas, följt av destruktion av enheten.

Mentech ECO Recycle

Vi tar de funktionella komponenterna i er IT-skrot med värde för att producera ny konsumentelektronik. IT-skrot utan värde hanteras med ECO Wipe.

Ultrasonic Cleaning

Vårt moderna Ultrasonic Lab kan rengöra vätskeskadad elektronik och ge det nytt liv igen. Betalning sker endast vid lyckad rengöring.

Bärkraftig utveckling

 

Framtiden – enbart förnybara energikällor? Mentech och Mentech ECO har 100% grön energi på alla serviceplatser.

Mål 7: Hållbar energi.

Framtiden – endast förnybara energikällor? Mentech och Mentech ECO har 100% grön energi på alla serviceplatser.

Vi vill ta ansvar för att skapa en värld som endast drivs av grön energi, utan undantag. Särskilt med tanke på att 80% av världens energiförbrukning fortfarande kommer från fossila bränslen. Därför använder alla våra avdelningar i Danmark, Norge och Sverige nu endast el från förnybara energikällor.

För att göra detta möjligt har vi under 2020 och 2021 spenderat mycket tid på att teckna nya gröna elavtal. Avtalen har ingåtts med försörjningsmarknaden på en nordisk nivå i nära samarbete med energiföretagen Ørsted, NORLYS, Fjorkraft i Norge och E-ON i Sverige.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Kan vi genom en mer ansvarsfull konsumtion minska vår klimatpåverkan?

Kärnan i Mål 12 är våra konsumtionsmönster, vårt beteende och sättet vi använder våra resurser på. Det gäller både socialt, ekonomiskt och som samhälle.

Här är det särskilt vårt bidrag till delmål 12.5, där avfallsgenereringen ska minska genom förebyggande åtgärder, återvinning och återanvändning på global nivå.

Förutom att Mentech reparerar och säljer grön elektronik hoppas vi att våra kunder och samarbetspartners bygger upp kunskap och kapacitet för att möta klimatförändringarna.

Mål 13: Klimaindsats.
CO2-neutrala webbplatser, grön frakt och miljövänlig förpackning – den nya standarden?

Förutom att Mentech reparerar och säljer grön elektronik, hoppas vi på att bygga upp kunskap och kapacitet för att möta klimatförändringarna. Våra nuvarande insatser inom detta mål inkluderar bland annat klimapartnerskap, CO2-neutrala webbplatser, grön frakt och miljövänlig förpackning.

CO2-neutral frakt och förpackningar
Mentechs produkter packas på ett hållbart sätt i miljövänlig förpackning. När en paket ska transporteras från en plats till en annan kan det inte undvikas att det kommer att finnas någon form av CO2-utsläpp. Därför har vi ingått ett avtal med Post Nord där vi genom att betala mer för frakten minskar CO2-utsläppen från transporten.

CO2-neutral webbplats och Growing Trees Network Foundation
Både Mentech och Mentech ECO har nu CO2-neutrala webbplatser. Vi deltar i ett danskt klimatinitiativ där företag, oavsett storlek och bransch, går samman för att neutralisera den CO2 som webbplatserna utsläpper.

Bakgrunden till initiativet “CO2-neutral webbplats” är att internet- och datoranvändning idag orsakar mer CO2-utsläpp än exempelvis luftfarten. Dessutom går 15% av Mentech ECOS överskott till att plantera träd. De senaste 2 åren har Mentech i samarbete med Growing Trees Network Foundation sett till att nästan 500 träd har planterats i Danmark.

Vi är stolta över att ha anslutit oss till FN:s Global Compact och Global Compact Network Denmark på Mentech A/S, som
nyligen lanserade världens största Corporate Sustainability-
initiativ och det största danska nätverket för gröna företag.

Ansvar och hållbar utveckling
Vi ser fram emot att stödja nätverkets mål och hjälpa till att
sätta standarden för ansvar och hållbar utveckling inom den
privata sektorn. Som en del av Global Compact åtar vi oss att
följa Global Compacts 10 principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption, samt att ansluta
oss till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Håll dig uppdaterad!

Håll dig uppdaterad!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna, teknikuppdateringar, tävlingar och mer.

Data lagras enligt beskrivningen i våra Villkor.

Produktblad

Det ska inte vara besvärligt att välja den miljövänliga vägen och vi på Mentech kommer att göra allt vi kan för att göra det miljövänliga alternativet attraktivt!