Corporate Social Responsibility

Mentechs företagsstrategi bygger på att förlänga livslängden på elektroniska produkter så mycket som möjligt. Vår utgångspunkt är att vår elektronik får ett nytt liv istället för att hamna i soporna. Om den defekta elektroniken inte kan räddas, ser vi till att den skrotas på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt.

När vi reparerar och återanvänder elektronik undviker vi att producera nya varor. Det innebär att vi minskar utsläppen av koldioxid och minskar uttömningen av jordens resurser. Vi ser till att skapa en cirkulär ekonomi där resurser som annars skulle ha hamnat i soporna blir en del av värdekedjan och ingår i produktionen igen.

Mentech ECO Solutions

Mentechs ECO Solutions är vårt förslag till samarbete kring hantering av elektronik. Många företag har en stor konsumtion av elektronik och byter ut material ofta. Det kan vara en tidskrävande och resurskrävande uppgift att hitta sätt att minimera omfattningen och den totala klimatpåverkan av elektronikavfall.

Mentech är specialister på insamling och ansvarsfull avskaffande av elektronik, och med olika lösningar ser vi till att återanvända och återanvända delarna så mycket som möjligt för att reparera. Detta kallar vi för gröna elektronik.

Mentech ECO Solutions är en digital helhetslösning som samlas på en plattform, där kunden kan följa hela processen – från beställning av upphämtning till godkännande av erbjudandet, budget, uppföljning och mycket mer.

Hämtning:
Våra Mentech-förare använder enbart våra egna säkrade och spårbara bilar för transporten.

Mentech ECO 1: 6 SEK per kilo
Mentechs första ECO-lösning är en enkel hämtning. Med denna lösning betalar ni en fast kilopris för insamling och ansvarsfull avfallshantering av elektronikavfall.

Mentech ECO 2: 12 SEK per kilo
Mentechs andra ECO Solution är för er med preferenser inom databehandling. Vi arbetar naturligtvis i enlighet med GDPR-lagstiftningen, så med denna lösning kontrollerar vi alla enheter i samband med dataradering innan vi påbörjar behandlingen.

När vi har hämtat er elektronik kan ni preliminärt använda dessa två alternativ: Mentech ECO Recycle och Mentech ECO Wipe.

Med Mentech ECO Recycle-lösningen tar vi hand om alla enheter med värde, raderar data, tar bort eventuella logotyper och säljer dem vidare till nya användare.

De enheter och material som inte kan återanvändas på grund av nuvarande teknik och investeringar används i Mentech ECO Wipe-lösningen. Här betalar ni 98 SEK per större enhet – till exempel datorer och liknande – och 53 SEK per mindre enhet – till exempel telefoner. All data raderas från enheterna, varpå vi förstör dem med största möjliga hänsyn till klimatet.

Mentech samarbetar bland annat med:

“De senaste åren har vi återanvänt och reparerat många typer av IT-komponenter tillsammans med duktiga människor från Mentech. Det innebär att vi inte bara har gett massor av elektronik ett helt nytt liv, utan vi har också minskat vårt avfall genom att förlänga produkternas liv. Det är verkligen meningsfullt istället för att bara kasta bort det, och det hjälper till att stärka kampen för en bättre och grönare miljö.”

Brian Wahl Olsen, chef för skadepartnerskap
och förebyggande åtgärder på Alm. Brand.

Hållbar utveckling

Mål 7 för hållbar utveckling: Hållbar energi.
Framtiden – uteslutande förnybara energikällor?
Mentech och Mentech ECO har 100% grön energi på alla serviceplatser.
Vi vill ta ansvar för att skapa en värld som enbart drivs på grön energi utan undantag. Särskilt med tanke på att 80% av världens energiförbrukning fortfarande utgörs av fossila bränslen.
Därför använder alla våra avdelningar i

Danmark, Norge och Sverige nu endast el från förnybara energikällor. För att göra detta möjligt har vi under 2020 och 2021 lagt ner mycket tid på att teckna nya gröna elavtal. Avtalen har ingåtts med förbrukarmarknaden på nordisk nivå, i nära samarbete med energiföretagen Ørsted, NORLYS, Fjorkraft i Norge och E-ON i Sverige.

Mål 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion.

Kan vi genom ansvarsfull konsumtion minska vår klimatpåverkan? Kärnan i mål 12 är vårt konsumtionsmönster, vårt beteende och hur vi använder våra resurser, både socialt, kommersiellt eller som samhälle.

Här är det speciellt vårt bidrag till delmål 12.5, där avfallsgenereringen ska minskas genom förebyggande, återvinning och återanvändning i global kontext. Utöver att Mentech reparerar och säljer grön elektronik, hoppas vi att våra kunder och samarbetspartners bygger upp kunskap och kapacitet för att möta klimatförändringarna.

Utöver Mål 12 arbetar vi också med två andra globala mål, närmare bestämt Mål 7 och 13. Mål 7 handlar om universell tillgång till elektricitet till överkomligt pris, vilket bäst kan uppnås genom att investera i rena energikällor som vind, sol och termisk energi. Mål 13 handlar om klimatåtgärder. Klimatåtgärder är absolut nödvändiga i denna tid, eftersom alla runt omkring oss, både lokalt och globalt, upplever konsekvenserna av bristande insatser för att ha en hållbar och framtidsinriktad utveckling.

Mål 13: Klimainsatser.

CO2-neutrala webbplatser, grön frakt och miljövänlig förpackning – den nya standarden?

Förutom att Mentech reparerar och säljer gröna elektronik, hoppas vi kunna bygga upp kunskap och kapacitet för att möta klimatförändringarna. Våra nuvarande insatser inom detta mål inkluderar klimatpartnerskap, CO2-neutrala webbplatser, grön frakt och miljövänlig förpackning.

CO2-neutral frakt och paket
Mentechs produkter packas noggrant i miljövänlig förpackning. När ett paket transporteras från en plats till en annan, kan det inte undvikas att det sker en viss form av CO2-utsläpp. Därför har vi ingått avtal med PostNord där vi, genom att betala extra för frakten, minskar CO2-utsläppen från transporten.

CO2-neutralt webbplats & Growing Trees Network Foundation.
Både Mentech och Mentech ECO har nu CO2-neutraliserat sina webbplatser. Vi deltar i ett danskt klimatinitiativ där företag, oavsett storlek och bransch, samarbetar för att neutralisera den CO2 som deras webbplatser avger. Bakgrunden till initiativet “CO2-neutralt webbplats” är att internet och datoranvändning idag orsakar mer CO2-utsläpp än exempelvis flygtrafiken. Dessutom går 15% av Mentech ECO:s vinst till att plantera träd. De senaste 2 åren har Mentech i samarbete med Growing Trees Network Foundation sett till att nästan 500 träd har planterats i Danmark.

Vi är stolta över att Mentech A/S har anslutit sig till FNs:
Global Compact och Global Compact Network Denmark,
som nyligen lanserade världens största Corporate
Sustainability-initiativ och det största danska nätverket för gröna företag.

Ansvar och hållbar utveckling
Vi ser fram emot att stödja nätverkets mål och hjälpa till att sätta standarden för ansvar och hållbar utveckling inom
privat sektor. Som en del av Global Compact förbinder vi
oss att följa Global Compacts 10 principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption,
samt att ansluta oss till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Corporate Social Responsibility – rapport

Vår senaste CSR-rapport för 2020 beskriver de affärs- och utvecklingsmässiga åtgärder och initiativ som Mentech genomförde under 2020/21 inom hållbarhet och socialt ansvar.

Håll dig uppdaterad!

Håll dig uppdaterad!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna, teknikuppdateringar, tävlingar och mer.

Data lagras enligt beskrivningen i våra Villkor.