CIRKULÄR EKONOMI

Vår utgångspunkt är att vår elektronik får ett nytt liv istället för att hamna i soporna.

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som syftar till att använda resurser så effektivt som möjligt och minimera avfall. Cirkulär ekonomi är ett mer hållbart tillvägagångssätt för produktion och konsumtion som tar hänsyn till miljön och bevarar resurserna bättre och säkerställer att de inte går till spillo.

På Mentech använder vi följande modell för att säkerställa att vi bidrar så mycket som möjligt till en cirkulär ekonomi. Vi räddar elektronik från att bli onödigt skrotad, reparerar det vi kan och säljer det igen. På så sätt kan vi vara till nytta för konsumenter som vill göra en grön insats och samtidigt ha bra IT till ett bra pris.

Cirkulär ekonomi

Vår lösingsmodell skapar nya möjligheter för en mer hållbar livscykel för konsumentelektronik.

Återvinning

Konceptet i Mentech ECO avviker från slit-och-släng-kulturen. Därför använder vi funktionella komponenter för att reparera defekt elektronik, förnyar den och skickar tillbaka den till konsumenten genom reparation eller försäljning. Om det inte finns möjlighet att ge elektroniken nytt liv hjälper Mentech med ansvarsfull och miljövänlig avveckling.

Reparation och service

På Mentech utför vi över 100 000 reparationer av elektronik årligen. Det innebär att vi sparar miljön för ca 50 000 ton utsläpp av koldioxid genom att reparera, återställa och sälja elektronik och därmed spara på produktion av nytt. Vi reparerar och servar alla mobiltelefoner, surfplattor, datorer och annan elektronik. Vi är auktoriserade serviceleverantörer för Apple, Samsung, Huawei, Acer, Motorola och Gorunner.

Konsumption

Över 90% av de danska hemmen innehåller datorer och smartphones. Undersökningar visar att år 2016 hade upp till 60% av danskarna en tendens att byta ut sin mobiltelefon för att få den senaste toppmodellen. Men idag verkar det som att fler har sin telefon i mer än 3 år. Mentech ECO:s uppdrag är att tillgodose människors behov och önskan att kunna förnya sina elektroniska produkter på ett miljövänligt sätt.

Produktion av ny elektronik

Vid produktion av ny elektronik används dyrbara råmaterial som måste bearbetas. De flesta elektronikprodukter består till exempel av metaller som bara finns i begränsade mängder och samtidigt i områden som Kina eller Afrika. Ofta utvinns råmaterialen under miljö- och hälsoskadliga förhållanden som också kräver mycket energi.

Distribution

När de färdiga produkterna ska från produktionsplatsen till den slutliga distributionskanalen som ska sälja till konsumenten är det också en stor klimatbelastning. Bara i Danmark släpper lastbilar ut nästan 2 miljoner ton koldioxid årligen.

“EU-kommissionen har uppskattat att ökad resurseffektivitet i hela värdekedjan kan minska materialanvändningen med 17-24% år 2030 och spara den europeiska industrin €30 miljarder, vilket också innebär tillväxtpotential för danska företag som kan bidra med sin expertis inom cirkulär ekonomi. 

– Dansk Standard 2022 .

Lösningar

Överskådliga lösningar som bidrar till cirkulär ekonomi.

Mentech ECO 1

Fast kilopris för insamling/ansvarsfull avfallshantering av IT-skrot.

Mentech ECO 2

Fast kilopris för insamling/ansvarsfull avfallshantering av IT-skrot. inklusive alla enheter som kontrolleras för data.

Mentech ECO Drive

Säkrad hämtning tur och retur.

Mentech ECO Wipe

All data på enheten raderas, följt av destruktion av enheten.

Mentech ECO Recycle

Vi tar funktionella komponenter i ert IT-skrot med värde för att producera ny konsumentelektronik. IT-skrot utan värde hanteras med ECO Wipe.

Ultrasonic Cleaning

Vårt moderna Ultrasonic Lab kan rengöra vätskeskadad elektronik och ge det nytt liv igen. Betalning sker endast vid lyckad rengöring.

Läs mer om vår ansvarsfulla, miljövänliga avfallshantering av gammalt IT-skrot.

Håll dig uppdaterad!

Håll dig uppdaterad!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna, teknikuppdateringar, tävlingar och mer.

Data lagras enligt beskrivningen i våra Villkor.

Mentechs företagsstrategi bygger på att förlänga livslängden på elektroniska produkter så mycket som möjligt. Vårt antagande är att vår elektronik får ett nytt liv istället för att hamna i soporna. Om den defekta elektroniken inte kan räddas ser vi till att den skrotas på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt.

När vi reparerar och återanvänder elektronik undviker vi att producera nya varor. Det betyder att vi minskar utsläppen av koldioxid och minskar utarmningen av jordens resurser. Vi ser till att skapa en cirkulär ekonomi där resurser som annars skulle ha hamnat i soporna blir en del av värdekedjan och ingår i produktionen igen.