#MentechNews

Mentech Sverige är auktoriserad av Apple

Nov 29, 2023

Mentech Sverige är stolt auktoriserad av Apple, och denna auktorisation är något vi haft glädjen av under en längre period. Sedan september månad har våra tekniker, som hanterar reparationen av Apple-produkter, varit fullt certifierade, vilket är en avgörande faktor för oss på Mentech. Vi vill nu dela denna viktiga nyhet med er alla.

Denna auktorisation innebär en garanti för våra kunder, eftersom det betyder att alla reparationer utförda av Mentech Sverige uppfyller och överträffar Apples stränga standarder.

Våra tekniker använder endast godkända verktyg från Apple, vilket ytterligare stärker förtroendet för att våra kunder tryggt kan lita på att deras värdefulla produkter är i säkra händer hos oss.

Vi är stolta över det långvariga och givande samarbetet vi har upprätthållit med Apple, och detta understryker vårt åtagande att leverera högsta kvalitet inom service och reparation. På Mentech kan vi nu med stolthet säga att vi är auktoriserade på alla våra Mentech-servicecenter.

Relaterede indlæg