Guide för att avaktivera Hitta min iPhone.

Så här avaktivera du via en PC eller Mac

1. Gå till www.icloud.com

2. Logga in med ditt Apple ID

3. Klicka på appen “Hitta”

4. Klicka på “Alla enheter”

5. Klicka på enheten som ska avaktiveras

6. Klicka på “Ta bort från konto”

7. Ange ditt lösenord

8. Klicka på “Ta bort”

Observera:

Enheten måste vara offline (avstängd) innan den kan tas bort från kontot.

Viktigt:

Om du klickar på “Radera iPhone” kommer all data som är sparad på iCloud att raderas. Därför är det viktigt att du väljer “Ta bort från Hitta min iPhone” och INTE “Radera”.

SÅ HÄR AVAKTIVERAR DU FRÅN DIN IPHONE

1. Öppna “Inställningar”

2. Klicka på ditt namn längst upp

3. Klicka på “Hitta”

4. Klicka på “Hitta min iPhone”

5. Stäng av “Hitta min iPhone”

6. Ange ditt Apple ID-lösenord